sma-logoAssalamu Alaikum!

Sveriges Muslimska Akademiker är en ideell förening som fokuserar på utbildning, nätverkande och entreprenörskap. Vår verksamhet inriktar sig främst till universitetsstudenter och utexaminerade akademiker, men vi håller även föreläsningar och kurser som är av mer allmän karaktär och som är öppna för allmänheten.

Om du, din förening eller ditt företag är intresserade av en kurs eller föreläsning är du välkommen att höra av dig till oss.

Välkommen att delta i våra kurser, föreläsningar och andra aktiviteter!

RSS SMA Summer Camp

  • Day 16. Visiting the Islamic Arts Museum and Orchid Garden.
    Assalamu Alaykum Today has been full of impressions and a lots of things to see at the Islamic Arts museum. The day also included a trip to the Orchid Garden and Berjaya Times Square. Our day started out with me, Ummu, Selwa, Amal and ZamZam visiting the Islamic Arts Museum where we observed a lot […]