Om SMA

Sveriges Muslimska Akademiker (SMA) bildades 2009 som en sammanslutning av studentföreningarna Uppsala Muslimska Studenter (UMS) och Linköpings Muslimska Akademiker (LMA). Kort därefter anslöt sig även studentföreningen Muslims in Medical Institute (MMI).

Vid årsmötet 2010 beslutades om en ny organisationsstruktur och inriktning för SMA och nya stadgar antogs vari det fastställdes att föreningen skulle jobba utefter tre ledord och profilområden:

  • Utbildning
  • Nätverkande
  • Entreprenörskap

SMAs verksamhet bestäms av dess medlemmar och det är medlemmarna som driver utvecklingen av organisationen. Vår ambition är att bli en rikstäckande organisation där alla muslimska studenter och färdigutexaminerade muslimska akademiker är med.

Medlemmarnas kreativitet, verksamhetsförslag och vilja att delta i verksamheten är vår största tillgång. Vill du vara med och påverka? Bli medlem och lämna ett verksamhetsförslag idag!

Tillsammans kan vi bygga ett kontaktnät som vi alla tjänar på, nu och i framtiden!