Islamic Banking and Finance

Den 5:e mars 2011 arrangerade SMA en föreläsning i Islamic Banking & Finance.

Föreläsare: Dr Zaharuddin Abd Rahman.

Ämnen: ”Shariah Complience”, Riba (ränta), Islamiskt bankväsende, m.m.

Eftersom föreläsningen är ganska lång har den delats upp i 9 delar.


Del 1 & 2


Del 3 & 4


Del 5 & 6


Del 7 & 8


Del 9