Bostäder i Örebro

Bostadsbristen ökar i Örebro, kötiden är på flera år men det är något kortare för studentlägenheter. Lättast är att få ett rum i en korridor eller ett rum i en delad lägenhet där väntetiden oftast är ca 1-2 månader. Örebro universitet har ett samarbete med det kommunala bostadsbolaget, Örebrobostäder AB som erbjuder akutboende för nykomna studenter. Mer info finns på www.obo.se/student

Övriga populära studentlägenheter utan kösystem finns att söka hos Asplunds fastigheter, John Ekströms Bygg AB, PJ Behrns Fastighets AB och Örebro kyrkliga samfällighets bostads AB