Universitet i Örebro

Örebro universitet expanderar med åren och numera finns ca 17 000 studenter. Universitetet har flera byggnader som är belägna på gångavstånd.

Universitetet bedriver utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik och idrott. Universitetet erbjuder 60 utbildningsprogram på grundnivå och 30 program på avancerad nivå samt cirka 800 fristående kurser. Se mer specifikt om vad skolan erbjuder här.