Universitet i Uppsala

I Uppsala finns det två universitet- Uppsala Universitet (UU) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Båda erbjuder studier på kandidat-, magister-, och masternivå. Det finns också möjlighet att fortsätta sina studier upp till doktorsgraden.

Uppsala Universitet har tre vetenskapsområden- TekNat, HumSam, MedFarm fördelat över 11 campusområden, och rankas oftast bland topp-100 universiteten i världen. Universitetet erbjuder både distanskurser, helfartskurser och många populära program, såsom Apotekarprogrammet, Läkarprogrammet, Juristprogrammet, Civilingenjörsprogram, Sjuksköterskeprogrammet, och många fler. För en komplett lista, se deras kurskatalog.

Sveriges Lantbruksuniversitet har fyra fakulteter, av vilka tre finns representerade i Uppsala:

  • fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL-fak)
  • fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak)
  • fakulteten för skogsvetenskap (S-fak)

Universitetet erbjuder bland annat Agronomprogram, Landskapsarkitektprogram och Veterinärprogrammet. För en komplett lista, se deras kurskatalog.

Kommentera